Pomoc Prawna

Pomoc prawna
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.


Prowadzone przez fundację punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku-Białej są kilkoma na mapie ponad 1500 miejsc w kraju. W nich nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).


Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach zadania publicznego.

Bezpłatna pomoc przysługuje:
- osobom do 26 roku życia,
- osobom powyżej 65 roku życia,
- beneficjentom MOPS,
- kombatantom wojennym,
- poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej,
- osobom posiadającym kartę Duża Rodzinka.