Zostań terapeutą uzależnień

Zostań terapeutą uzależnień
Jeśli sprawy terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej członkom rodzin osób uzależnionych są Ci na tyle drogie, że chcesz się tym zajmować zawodowo, możemy Ci w tym pomóc. Prowadzenie terapii uzależnień i psychoterapii członków rodzin jest w Polsce uregulowane prawnie. Pomimo tego, że istnieją jasne przepisy jak powinno być zorganizowane kształcenie przyszłych Instruktorów Terapii Uzależnień czy Specjalistów Psychoterapii Uzależnień, nie każdy trafia do szkół posiadających właściwe akredytacje instytucji uprawnionych do sprawowania nadzoru nad procesem kształcenia w tym kierunku.
Aby uniknąć rozczarowania ukończeniem szkoły nie dającej uprawnień do pracy w zarejestrowanych jednostkach lecznictwa odwykowego i kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, proponujemy rozważenie podjęcia nauki w Studium Terapii Uzależnień organizowanym przez „Błękitny Krzyż w Polsce” sp. z o.o. Szkolenie to jest akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowi pierwszy etap w drodze do uzyskania certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień lub Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.
Więcej informacji na temat warunków szkolenia, kryteriów rekrutacji oraz terminów i opłat można znaleźć w zakładce Szkolenia/Studium Terapii Uzależnień