Konferencja 2017

Błękitny Krzyż serdecznie zaprasza lekarzy, pielęgniarki, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów oraz osoby zawodowo zajmujące się tematyką uzależnień i pracą ukierunkowaną na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi na konferencję:

 

Seksoholizm - źródłem zagrożeń społecznych
która odbędzie się 8 listopada 2017 roku w Auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja przy
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12 w Bielsku-Białej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i spełniające kryteria (jak wyżej) prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i przesłanie skanu (lub zdjęcia) podpisanej własnoręcznie ankiety na adres [email protected]

O wydarzeniu:
Konferencja "Seksoholizm jako źródło zagrożeń społecznych w tym zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych" - problemy lokalnej społeczności - współpraca interdyscyplinarna - jest adresowana do:
- przedstawicieli urzędów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego,
- pracowników Ośrodków Terapii Uzależnień,
- Ośrodków Readaptacyjnych,
- Ośrodków Pomocy Społecznej,
- Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
- Policji,
- kuratorów,
- przedstawicieli służby zdrowia,
- pedagogów szkolnych.

TERMIN KONFERENCJI:
8 listopada 2017 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:
Aula Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
43—300 Bielsko Biała

ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i spełniające kryteria (jak wyżej) prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres [email protected]

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia