superwizja kliniczna

SUPERWIZJA KLINICZNA 2017
w ramach programu szkolenia w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień

PROWADZI:
- Paweł Kołakowski – superwizor PARPA

MIEJSCE SUPERWIZJI:
Ośrodek Błękitnego Krzyża
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna

lub


Poradnia Psychologiczna – Rodzinna
pl. Niepodległości 16/6
18-400 Łomża

ZASADY KWALIFIKACJI – nabór wniosków do 13.01.2017 r.:
- PARPA – informacje na stronie www.parpa.pl w zakładce - certyfikacja terapeutów - lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Romuald Kołakowski
tel. kom. 602-538-767
kolakop@gmail.com