Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Oferta ośrodka
Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych
• Dzienny Oddział Odwykowy – (8 tygodni)
• Cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny z terapeutą (12 – 14 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
Dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
• Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych – (8 tygodni)
• Grupa psychoedukacyjna (3 miesiące)
• Grupa zaawansowana (12 miesięcy)
W ramach projektu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
• porady prawne
• porady doradcy finansowego
Dla osób uzależnionych
• Grupa rozwoju duchowego
Dla osób uzależnionych w nawrocie choroby
• Grupa terapeutyczna (6 miesięcy)
Dla osób uzależnionych od narkotyków
• Grupa wstępna – motywacyjna (2 miesiące)
• Grupa w Pogłębionym Programie Terapeutycznym (6 miesięcy)
Dla osób współuzależnionych
• Cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny z terapeutą (12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
Dla rodziców osób uzależnionych
• Grupa edukacyjna – spotkania 1 raz w tygodniu – zawieszona od 1 lipca 2009r.
Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
• Cykl ambulatoryjny – grupy i spotkania indywidualne z terapeutą ( 12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
W trakcie trwania programu proponujemy również konsultacje indywidualne z terapeutą.
Pacjenci konsultowani są przez lekarza.

Podczas cyklu terapeutycznego oferujemy Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne.

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
Grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików w piątki godz. 1000
Grupa wsparcia Anonimowych Hazardzistów w środy godz. 1700 bielskobiala@anonimowihazardzisci.org

Nasi terapeuci:
mgr Katarzyna Szarek - Specjalista Psychoterapii Uzależnień - kierownik
mgr Anna Skubis-Gilowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień - kierownik Dziennego Oddziału Odwykowego
mgr Róża Kotowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Tomiczek - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Halina Pinczer - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Danuta Nowak - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Dorota Wojnar - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Bryś - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Piotr Styks - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Halina Kropka - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Rozumek-Michalska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Dorota Galińska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Widera - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Szczerkowska-Kosińska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Zagórska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Elżbieta Ćwiękowska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Iwona Stera - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Duda
Marian Golda - Instruktor Terapii Uzależnień

Nasi lekarze:
lek. med. Roman Wojnar - Lekarz Psychiatra, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Wiesława Pachnowska - Konior - Lekarz Psychiatra, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Marcin Wójcik - Lekarz Psychiatra

Pracownicy administracji:
Iwona Hajduk
Karina Olszewska

Kontakt:
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 79 83 - rejestracja
email: motubb@bk-europe.pl