Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

Wraz z początkiem roku, rozpoczęliśmy kolejny rok świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku-Białej w ramach realizacji zadania publicznego. Pomoc jest realizowana przez adwokatów i radców prawnych i przysługuje:
- osobom do 26 roku życia,
- osobom powyżej 65 roku życia,
- beneficjentom MOPS,
- kombatantom wojennym,
- poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej,
- osobom posiadającym kartę Duża Rodzinka.

Obsługa prawna Lokalu nr I przy ul. Mickiewicza 30A

Poniedziałek
15:00-19:00

Wtorek
15:00-19:00

Środa
8:30 – 12:30

Czwartek
8:30 – 12:30

piątek
8:30 – 12:30

Obsługa prawna Lokalu nr II przy ul. Lipnickiej 36
Poniedziałek
8:00 – 12:00

Wtorek
11:00-15:00

Środa
8:00 – 12:00

Czwartek
8:00 – 12:00

piątek
8:00 – 12:00

Obsługa prawna Lokalu nr III przy ul. Lompy 7
Poniedziałek
9:00 – 13:00

Wtorek
14:00-18:00

Środa
9:00 – 13:00

Czwartek
9:00 – 13:00

piątek
14:00 – 18:00

Obsługa prawna Lokalu nr IV przy pl. Opatrzności Bożej 18
Poniedziałek
8:30-12:30

Wtorek
8:30 – 12:30

Środa
11:30 – 15:30

Czwartek
13:00-17:00

piątek
8:30 – 12:30