Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Wraz z początkiem 2018 roku, rozpoczęliśmy kolejny rok świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Bielsku-Białej w ramach realizacji zadania publicznego. Pomoc jest realizowana przez adwokatów i radców prawnych i przysługuje:
- osobom do 26 roku życia,
- osobom powyżej 65 roku życia,
- beneficjentom MOPS,
- kombatantom wojennym,
- poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej,
- osobom posiadającym kartę Duża Rodzinka.

Adwokaci i radcy prawni dyżurują w czterech lokalach na terenie Bielska-Białej:
- Lokal nr 1 przy ul. Mikiewica 30A,
- Lokal nr 2 przy ul. Lipnickiej 35,
- Lokal nr 3 przy ul. Lompy 7,
- Lokal nr 4 przy pl. Opatrzności Bożej 18.

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Lokal nr I
ul. Mickiewicza 30A

15:00-19:00

15:00-19:00

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

Lokal nr II
ul. Lipnickiej 36

8:00 – 12:00

11:00-15:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

Lokal nr III
ul. Lompy 7

9:00 – 13:00

14:00-18:00

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

14:00 – 18:00

Lokal nr IV
pl. Opatrzności Bożej 18

8:30-12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

  13:00-17:00

8:30 – 12:30