ZAPYTANIE OFERTOWE DO UMOWY NR 19-H1-MK-2017

Realizujemy projekt w programie Ministra Zdrowia

Realizujemy projekt w programie Ministra Zdrowia z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Załażeniem tego programu jest realizacja zadania 12/2.2 „Filmy edukacyjne dla specjalistów terapii uzależnień, psychologów i lekarzy psychiatrów w zakresie problemu: podwójnej diagnozy, nowych substancji psychoaktywnych i redukcji szkód do zamieszczenia na platformie e-learningowej www.narkomania.edu.pl” w roku 2017. Szukamy firmy, która podejmie się przygotowania i nagrania filmów. Specyfikacja w zapytaniu o cenę.
Przedstawiam zapytanie ofertowe, na które oczekujemy odpowiedzi Państwa do dnia 30 sierpnia 2017 do godz. 1400 (liczy się data i godzina rejestracji oferty w biurze Fundacji).

Załącznik