Grupa dla Młodych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Bielsku-Białej

Zapraszamy osoby od 16 roku życia uzależnione od narkotyków na Grupę Młodych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, która odbywa się w piątki w godzinach 17.00-19.30 w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, przy ul. Mostowej 1.

Są to zajęcia psycho-edukacyjne, motywujące do zmiany i lepszego zrozumienia siebie oraz innych. Planujemy zapraszać osoby, które wyszły z uzależnienia, by podzieliły się swoją historią z uczestnikami. Zajęcia prowadzi Marian Golda.

Jeśli jesteś rodzicem i wiesz lub podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć z narkotykami, przyjdź i skorzystaj z konsultacji w naszym ośrodku.

marian