Nowe Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Przysługuje ona mieszkańcom Bielska-Białej, którzy nie są w stanie pokryć kosztów prawnika. W prowadzonych przez fundację punktach można również skorzystać z mediacji. Poniżej informacja ze strony Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

Od 28 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywać się będzie hybrydowo, tj. zarówno stacjonarnie – w punktach lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czyli poprzez rozmowę telefoniczną poza punktem.
Osoba uprawniona chcąc skorzystać z poradnictwa, zarówno w formie stacjonarnej bądź też poprzez rozmowę telefoniczną dokonuje rejestracji pod numerem telefonu 33 497 15 72. Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
PORADA PRAWNA W PUNKCIE
W przypadku udzielania porady prawnej osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
PORADA PRAWNA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – ROZMOWA TELEFONICZNA
Podczas świadczenia pomocy prawnej poprzez rozmowę telefoniczną nie ma obowiązku składania oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad prawnych.
Po dokonaniu rejestracji (pod wyżej wskazany numer telefonu), prawnik skontaktuje się telefonicznie w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie.
POMOC PRAWNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. – O języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem.
Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyty, złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, oraz przedstawienie prawnikowi zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.
NOWA LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Od 1 lipca 2021 roku na terenie Bielska-Białej będą funkcjonowały dwa nowe punkty pomocy prawnej . Pierwszy punkt mieści się na ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, drugi punkt pod adresem Rynek 16/Słowackiego 1B
PUNKTY NPP PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁĘKITNY KRZYŻ
ul. Adama Mickiewicza 30 A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 15.00-19.00
• wtorki 13.00-17.00
• środy 15.00-19.00
• czwartki 13.00-17.00
• piątki 8.30-12.30
plac Opatrzności Bożej 18
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 8.30-12.30
• środy 9.00-13.00
• czwartki 13.00-17.00
• piątki 8.30-12.30
PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁĘKITNY KRZYŻ
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30-12.30
• wtorki 9.50-13.50
• środy 8.30-12.30
• czwartki 8.30-12.30
• piątki 8.30-12.30

Rynek 16/Słowackiego 1B
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 14.00-18.00
• środy 9.00-13.00
• czwartki 8.30-12.30
• piątki 14.00-18.00
PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
ul. 1 Maja 17 A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00
• wtorki 8.00-12.00
• środy 9.00-13.00
• czwartki 8.00-12.00
• piątki 8.00-12.00
PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW
ul. Bratków 16
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30-12.30
• wtorki 13.00-17.00
• środy 8.30-12.30
• czwartki 15.00-19.00
• piątki 9.00-13.00
PUNKT NPP PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW (A) I RADCÓW PRAWNYCH (RP)
ul. Akademii Umiejętności 1 A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00-13.00 (RP)
• wtorki 10.00-14.00 (RP)
• środy 14.00-18.00 (A)
• czwartki 13.00-17.00 (A)
• piątki 8.00-12.00 (A)