10.06.2020; Informacja z przeprowadzonego postępowania o wartości powyżej 20.000,00 PLN netto, lecz nieprzekraczającej 50.000 PLN netto

Znak sprawy: GR/PS/ZO-CUS/2020

Jaworze, dn. 10.06.2020r


Z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty przekraczają kwotę środków finansowych,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji oferty w wysokości 45 000 zł brutto (36 585,37 zł netto) Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej przy ul. Bystrzańskiej 51A


Załącznik PDF