10.06.2020; Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu i opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej Przy ul. Bystrzański

Znak sprawy: GR/PS/ZO-CUS/2020 Jaworze, dn.10.06.2020r.

Zamawiający:

Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” w Jaworzu,
ul. Dzwonkowa
138 43-384 Jaworze
informuje o unieważnieniu postępowania na usługę polegającą na przygotowaniu i opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej centrum usług społecznościowych w Bielsku – Białej przy ul. Bystrzańskiej 51A.


Załącznik PDF