10.08.2020; Poszukujemy firmy audytorskiej

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
43-300 Bielsko Biała
ul. Mostowa 1

Poszukuje
Firmy Audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2020.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
43-384 Jaworze ul. Dzwonkowa 138 lub sekretariat@bk-europe.pl

Kontakt: Główna Księgowa Grażyna Płonka
Tel. 512 110 216