23.03.2021: Hostel dla osób uzależnionych - wolne miejsca

Ważna informacja dla osób przebywających w stacjonarnych ośrodkach odwykowych i zbliżających się do końca pobytu. Dysponujemy wolnymi miejscami dla osób, które ukończyły podstawowe leczenie i chcą kontynuować terapię na dalszych etapach. Jednocześnie osoby te potrzebują zakwaterowania lub mieszkania w warunkach chronionych.
Pobyt w hostelu ma na celu zapewnienie miejsca zakwaterowania w chronionych warunkach mieszkalnych oraz udział w programie rehabilitacyjnym, nakierowanym na zwiększenie społecznych kompetencji i samodzielne funkcjonowanie osób uzależnionych. Oddziaływania obejmują również udział w profilowanym programie terapii z sesjami wsparcia psychospołecznego oraz w programie aktywizacji społecznej i zawodowej opartej o elementy terapii zajęciowej i ergoterapii (terapii pracą), jak również możliwość skorzystania z interwencji pracownika socjalnego.W ramach treningu umiejętności realizowany jest trening zapobiegania nawrotom i trening budowania poczucia własnej wartości (w formie Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych) na etapie utrwalania zmiany.
Po przyjęciu i etapie wstępnym, pacjent bierze udział w społeczności mieszkańców ośrodka, grupie rozwoju duchowego, sesjach psychoterapii podtrzymującej, działaniach edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin. W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej pacjent bierze udział w interwencjach pracownika socjalnego, programie aktywizacji zawodowej opartej o terapię zajęciową i ergoterapię oraz treningach umiejętności życiowych m.in. zadań związanych z obsługą hostelu (prace porządkowe, dyżury w kuchni). Oprócz tego, pacjenci korzystają z badań diagnostycznych, leków oraz wyżywienia - samodzielnie przygotowują sobie posiłki oraz są odpowiedzialni za czystość w budynku i jego otoczeniu. Możliwość skorzystania z pomocy prawnika, doradcy finansowego (spłacanie długów).
Pobyt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wszelkich informacji udziela biuro pod nr tel. 33 817 20 49.
ul. Traugutta 21
43-300 Bielsko-Biała