19.04.2021; Pomoc prawna - materiały informacyjno-edukacyjne - do pobrania

Przypominamy o możliwości skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej, a także Mediacji w prowadzonych przez Fundację punktach w Bielsku-Białej i w powiecie bielskim (dla ich mieszkańców). Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce Pomoc Prawna.
Również tam, można pobrać materiały informacyjno-edukacyjne opracowane przez koordynatorkę Punktów Pomocy Prawnej prowadzonych przez Fundację, adw. Izabelę Białek.