21.04.2021; Szkolenie w dziedzinie uzależnienia - nowa edycja

W związku z pytaniami odnośnie kolejnej edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia informujemy, że zgłosiliśmy chęć organizacji kolejnej edycji do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które obecnie jest jedyną instytucją nadzorującą szkolenia terapeutów w lecznictwie uzależnień, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w tej kwestii. Decyzja ma być ogłoszona pod koniec czerwca 2021, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy wiadomość mailową na adres [email protected], w tytule Szkolenie edycja 21/22 - zainteresowany/a. Ułatwi nam to dotarcie do Państwa i poinformowanie w pierwszej kolejności o rozpoczętym naborze na szkolenie. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.