Pomoc Prawna

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona w siedmiu punktach (Śląska Fundacja Błękitny Krzyż prowadzi 4 z nich) nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

UWAGA! Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 pod numerem  33/4971572.

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ  ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁĘKITNY  KRZYŻ”

Bielsko-Biała, ul.  Adama Mickiewicza 30 A  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  15.00 - 19.00
- wtorki  13.00 – 17.00
- środy  13.00 – 17.00
- czwartki  8.00  - 12.00
- piątki  13.00 – 17.00

Bielsko-Biała,  ul. Lipnicka 36  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  8.00 - 12.00
- wtorki  9.50 – 13.50
- środy  8.00 - 12.00
- czwartki  8.00 - 12.00
- piątki  8.00 - 12.00

Bielsko-Biała,  ul. Józefa Lompy 7  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  9.00 - 13.00
- wtorki  14.00 - 18.00
- środy  9.00 - 13.00
- czwartki  9.00 - 13.00
- piątki  14.00 - 18.00

Bielsko-Biała,  Plac Opatrzności Bożej 18
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  8.30 – 12.30
- wtorki  8.30 – 12.30
- środy  8.30 – 12.30
- czwartki  13.00 - 17.00
- piątki  8.30 – 12.30