Pomoc Prawna

W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się w związku z wprowadzonymi tarczami antykryzysowymi, koordynatorka Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w naszej Fundacji, adwokat Izabela Białek, opracowała najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi związane z nowymi przepisami wprowadzonej Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do pobrania dokumentu i zapoznania się z materiałem

pobierz dokument

 

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż świadczy na terenie Miasta Bielska – Białej nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Bielskiego.


Zarówno nieodpłatna pomoc prawna, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.


Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 23 marca do odwołania zostanie przywrócona praca punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmów telefonicznych.


UWAGA! Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.


Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej pod numerem 33/4971572 oraz dla mieszkańców Powiatu Bielskiego pod numerem telefonu 33/813 69 22.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ „BŁĘKITNY KRZYŻ”


Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30 A
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 15:00 – 19:00
- wtorki 13:00 – 17:00
- środy 13:00 – 17:00
- czwartki 8:00 - 12:00
- piątki 12:30 – 16:30


Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 8:30 – 12:30
- wtorki 9:00 – 13:00
- środy 8:30 – 12:30
- czwartki 13:00 – 17:00
- piątki 8:30 – 12:30


PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ „BŁĘKITNY
KRZYŻ”

Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- poniedziałki 8:00 – 12:00
- wtorki 8:30 – 12:30
- środy 8:00 – 12:00
- czwartki 8:00 – 12:00
- piątki 8:30 – 12:30

Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- poniedziałki 9:00 – 13:00
- wtorki 14:00 – 18:00
- środy 9:00 – 13:00
- czwartki 8:30 – 12:30
- piątki 14:00 – 18:00

Gmina Szczyrk – budynek „Szarotka” w Szczyrku ul. Beskidzka 48
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- poniedziałki 11:30 – 15:30


Gmina Buczkowice – Urząd Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- wtorki 12:00 – 16:00
- czwartki 9:00 – 13:00

Gmina Wilkowice – Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- środy 14:00 – 18:00
- piątki 9:00 – 13:00

Gmina Czechowice – Dziedzice – budynek Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11
Harmonogram pracy punktu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego:
- poniedziałki 9:00 – 13:00
- wtorki 14:00 – 18:00
- środy 9:00 – 13:00
- czwartki 9:00 – 13:00
- piątki 14:00 – 18:00