Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych jest oddziałem detoksykacyjnym. Przyjmowani są pacjenci z alkoholowym lub mieszanym zespołem abstynencyjnym. W oddziale chorzy leczeni są bezpłatnie - w ramach kontraktu z NFZ. Dla pacjentów zainteresowanych odpłatnym leczeniem oferujemy pobyt w sali o podwyższonym standardzie – sala 1-osobowa z pełnym węzłem sanitarnym. Pobyt w oddziale trwa ok. 11-14 dni.
Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz terapeuty uzależnień. W czasie pobytu pacjenci biorą udział w zajęciach motywujących do dalszego leczenia odwykowego w poradniach leczenia uzależnień, dziennych oddziałach odwykowych lub w ośrodkach stacjonarnych. Ponadto organizowane są spotkania z przedstawicielami grup mityngowych.
Przyjęcia ustalane są osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 33 812 65 04
Kontakt:
Oddział Detoksykacyjny
ul. K. Miarki, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 65 04
e-mail: [email protected]