Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Oferta ośrodka:

Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień niechemicznych
• Grupa edukacyjno-motywacyjna- wtorki, piątki 14:30-16:00 (6 spotkań)
• Dzienny Oddział Odwykowy (8 tygodni)
• Cykl ambulatoryjny: grupa edukacyjno-motywacyjna 0, grupa wstępna 1, grupa wstępna 2, grupa zaawansowana 1, grupa zaawansowana 2 (ok. 18 m-cy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (2 razy w m-cu- 6 spotkań)
• Grupa „trzeźwe życie”- poniedziałek, czwartek- 12:00-14:00 (ok. 1 roku)- dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z zaburzeniami psychoorganicznymi
Dla osób Współuzależnionych:
• Grupa edukacyjna -12 spotkań
• Terapia pogłębiona - ok 1 roku
We wtorek w godzinach 16:30-19:00 odbywają się zajęcia grupy opiekuńczej dla dzieci pacjentów przebywających w tym czasie na terapii.
Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA):
• Cykl ambulatoryjny - grupy i spotkania indywidualne z terapeutą (od 12 do 16 miesięcy)
Pacjenci konsultowani są przez lekarza.
Podczas cyklu terapeutycznego oferujemy Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne i Maratony Terapeutyczne.

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików w poniedziałek 17:00-19:00 i w czwartek 10:00-12:00
Grupa Wsparcia „Błękitnego Krzyża” dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty 16:30-18:30
Grupa Wsparcia „Błękitnego Krzyża” dla osób współuzależnionych w piątki 17:00-19:00
W placówce istnieje możliwość wykonania testów:
• Na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu
• Na obecność metabolitów w moczu-płatne

Nasi terapeuci:
mgr Jolanta Wandzel, Kierownik, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Gryglak, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Elżbieta Drabek, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Michulec, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Sylwia Figura, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Radosław Gabinek, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Agata Fedyna, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
Agnieszka Sady - Instruktor Terapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
mgr Weronika Kudzia, pedagog Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)

Nasi lekarze:
lek. med. Paweł Głodzik

Pracownicy administracji:
Agata Juszczak

Kontakt:
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-00-83,
e-mail: [email protected]
rejestracja: 8.00-16.00
czynne: 8.00-20:30

Istnieje również możliwość zarejestrowania sie na wizytę online rejestracja