Program Ograniczenia Picia - nabór na grupę

Informujemy iż obecnie prowadzimy nabór na grupę pn. "Program Ograniczania Picia". Jest to seria ok 8 spotkań adresowana do osób, które chciałyby ograniczyć spożycie alkoholu i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych lub prawnych do spożywania alkoholu. Podczas konsultacji i sesji terapeutycznych pacjenci nie mogą być pod wpływem alkoholu.

Program ograniczania picia – oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce) .
Program jest adresowany do osób pijących alkohol szkodliwie i do osób uzależnionych od alkoholu, które:
• nie mają przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
• nie akceptują trwałej abstynencji jako celu terapii,
• są w początkowej fazie uzależnienia,
• mają mniejsze nasilenie objawów uzależnienia,
• doświadczają mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
• lepiej funkcjonują społecznie.