Uzależnienia od czynności - program nieodpłatnej pomocy terapeutycznej

Podobnie jak w latach poprzednich, prowadzimy, na podstawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych znajdujących się w dyspozycji Ministra Zdrowia, terapię osób uzależnionych od czynności oraz ich bliskich i rodzin. Nieodpłatną, kompleksową pomoc mogą znaleźć w naszych ośrodkach osoby zmagające się z uzależnieniem od: hazardu, komputera, internetu, zakupów, seksu, pracy, a nawet patologicznego zbieractwa. Również osoby, które cierpią w związku z zaburzeniami odżywiania mogą się do nas zgłaszać. Opieką terapeutyczną mogą być także objęte osoby bliskie i członkowie rodzin osób z wyżej wymienionymi problemami.

Oferta dla osób uzależnionych (dla kobiet i mężczyzn) od czynności (behawioralnie), ma zasięg ogólnokrajowy, gdyż mamy możliwość zakwaterowania (wraz z wyżywieniem) osób chcących podjąć u nas leczenie. Czas intensywnych oddziaływań terapeutycznych to 8-10 tygodni (zajęcia od poniedziałku do piątku). Więcej informacji pod nr tel. 33 822 79 83 oraz 33 817 20 49.