Grupy samopomocowe w Bielsku-Białej

Zapraszamy do udziału w spotkaniach otwartych grup samopomocowych w Bielsku-Białej.

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW
środy godz. 17.00
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
Ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 822 79 83

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
piątki, godz. 17.00
Ośrodek Readaptacyjny
Ul. Bystrzańska 51a
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 817 20 49

GRUPA SAMOPOMOCOWA DDA „RoDa”
pierwszy poniedziałek miesiąca, godz.18.30
Ośrodek Readaptacyjny
Ul. Bystrzańska 51a
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 698 940 797