Zapytanie o cenę

w związku z planowaną organizacją Zjazdu Realizatorów Programów Finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2018 roku, składam na Państwa ręce zapytanie o ceny i proszę o przesłanie propozycji cenowej brutto dla podanych niżej wytycznych.

Państwa oferta posłuży nam do sporządzenia budżetu wymaganego przy wnioskowaniu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kryteria wyboru stanowią:

- czas trwania zjazdu - 2 dni,
- liczba gości - 100 osób,
- wyżywienie:
- 1 dzień - śniadanie, obiad, kolacja;
- 2 dzień - śniadanie, obiad,
- serwis kawowy- ciągły, w drugim dniu do obiadu,
- noclegi: dla 85 osób - proszę podać cenę jednostkową brutto noclegu dla 1 osoby,
- 15 pokoi 1-osobowych,
- 35 pokoi 2-osobowych,
( proszę o podanie powyższego zestawienia pokoi 1- i 2-osobowych w następujących
opcjach: 1. x 1 nocleg, 2. x 2 noclegi, 3. 50% - 1 nocleg, 50 % - 2 noclegi),
- sale:
- 1 konferencyjna na 100 os ób (układ audytorium), wraz z nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym i ekranem,
- 3 mniejsze na ok. 20-25 osób (przeznaczenie - dyskusja i warsztaty),
- termin realizacji: czerwiec 2018 r.
- lokalizacja: Poznań,
- cena,
- korzystne połączenia/dojazd z dworcem PKP i Dworcem Autobusowym,
- zaplecze parkingowe,
- ewentualna oferta dodatkowa dostępna dla naszych gości (np.: bar/miejsce na spotkanie integracyjne wieczorem, basen, siłownia, inne atrakcje),
- termin składania ofert mija 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00.

Zapytania ofertowe można składać na adres mailowy [email protected] Pytania i odpowiedzi udzielane będą do 23 sierpnia 2017 do godziny 12.00 pod numerem 501 491 912 i adresem mailowym [email protected]

Informacja o wyborze lub anulowaniu oferty zostanie przekazana drogą mailową oraz na stronie internetowej Fundacji: www.bk-europe.pl.

Podpisanie umowy wstępnej nastąpi po wyborze oferty, natomiast podpisanie umowy na realizację zadania z doprecyzowanymi szczegółami nastąpi w marcu 2018 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania. Wszelkie informacje z tym związane będą przekazywane na bieżąco dla instytucji wybranej w drodze zapytania o cenę.