Zapraszamy na Tydzień Mediacji

Od kilku lat, jako Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża bierzemy udział w Tygodniu Mediacji mającym na celu promowanie pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Tak również jest w tym roku. Zapraszamy w dniach 16-20 października 2017 r. na spotkania z mediatorami. Dyżury odbędą się w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, przy ulicy Cieszyńskiej 10. Szczegółowy plan dyżurów do pobrania ze strony Sądu


Zapraszamy do zapoznania z dodatkowymi informacjami na temat polubownego rozwiązywania sporów oraz ofertą naszego ośrodka mediacji.