SUPERWIZJA 2018 dla osób ubiegających się o certyfikat PARPA

SUPERWIZJA 2018 dla osób ubiegających się o certyfikat PARPA

Ważna informacja dla osób będących w procesie uzyskiwania certyfikatu Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień i chcących przystąpić do kolejnego etapu, tj. superwizji.
Paweł Romuald Kołakowski - superwizor PARPA zgłosił gotowość do prowadzenia dwóch grup.
Planowane miejsca zajęć:
1. Łomża, (woj. podlaskie), pl. Niepodległości 16/6 – Poradnia Psychologiczna – Rodzinna.
2. Pszczyna, (woj. śląskie) ul. Paderewskiego 3 – Ośrodek Psychoprofilaktyki Błękitnego Krzyża.

Zasady ubiegania się o kwalifikację do superwizji dofinansowanej przez PARPA na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci w zakładce „Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2018r." Nabór wniosków od 2 do 15 stycznia 2018r.

Uwaga - decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpatrywane będę tylko kompletne wnioski (nadesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście od 2 stycznia 2018 r.).
Osoby, które nie zakwalifikują się na superwizję dotowaną przez PARPA mogą skorzystać z superwizji odpłatnej.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z superwizorem pod nr tel.: 602 538 767 lub drogą mailową: [email protected]super2.png