Rozwiń się! Oferta warsztatów rozwojowych ośrodka w Żywcu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach TRENINGOWYCH i WYJAZDOWYCH SESJACH TERAPEUTYCZNYCH organizowanych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż - Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec w ramach umowy z miastem Żywiec zawartej w dniu 26.02.2018 nr 202/PRU/2018.

Zajęcia TRENINGOWE i WYJAZDOWE SESJE TERAPEUTYCZNE są współfinansowane przez Urząd Miasta Żywiec, urzędy gmin z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i środków własnych Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

TRENINGI są bezpłatne, odbywać się będą w soboty w godzinach 8 - 18 w budynku Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu.

WYJAZDOWE SESJE TERAPEUTYCZNE są częściowo odpłatne, zgodnie z umowami z Miastem Żywiec i gminami. Odbywać się będą w Domu Błękitnego Krzyża imienia Matki Ewy, ul. Paderewskiego 3, 43-200 Pszczyna.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu pod numerem telefonu 33 861 00 83.

Tematy treningów

Treningi kolejność

Wyjazdówki