Społeczna readaptacja i pomoc skazanym

Pobyt w zakładzie karnym jest niewątpliwie specyficznym czasem. Upragniony termin zakończenia kary i co dalej...? Niekażda osoba wychodząca na wolność ma gdzie wrócić, czy nawet zatrzymać się na czas, potrzebny by znaleźć własne lokum i pracę. A jeśli pobyt w zakładzie trwał długo, zmiany na zewnątrz mogą wywołać jeszcze większe poczucie zagubienia i niepewności. To nie ułatwia odnalezienia się w wolności i dlatego tak ważne jest wsparcie w "urządaniu się" na wolności. Jedno z takich miejsc prowadzi Błękitny Krzyż. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem miejsc, w których osoby opuszczające zakłady karne mogą uzyskać pomoc w ponownym włączeniu się w życie w społeczeństwie.

lista teleadresowa