superwizja kliniczna

SUPERWIZJA KLINICZNA 2018
w ramach programu szkolenia w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień

PROWADZI:
 Paweł Kołakowski – superwizor PARPA

MIEJSCE SUPERWIZJI:
Ośrodek Błękitnego Krzyża
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna
lub
Poradnia Psychologiczna – Rodzinna
pl. Niepodległości 16/6
18-400 Łomża

ZASADY KWALIFIKACJI – nabór wniosków do 15.01.2018 r.:
 PARPA – informacje na stronie www.parpa.pl w zakładce - certyfikacja terapeutów - lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1135-superwizja-kliniczna-2018-r

OSOBA DO KONTAKTU:

Paweł Romuald Kołakowski
tel. kom. 602-538-767
[email protected]