czasowy wymiar i terminy szkolenia

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informacje o terminach wykładów i warsztatów będą Państwo otrzymywali drogą mailową na podane w ankiecie maile

 

Czasowy wymiar i terminy szkolenia
Serdecznie zapraszamy na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia „Wykład inauguracyjny”

- dla grupy I w dniach 11/12.01.2020 r. Rozpoczynamy 11 stycznia o godzinie 14:00
Terminy treningów dla grupy I to: 12-16 luty 2020 oraz 18-22 marca 2020 r.

- dla grupy II w dniu 08/09.02.2020 r. Rozpoczynamy 8 lutego o godzinie 14:00
Terminy treningów dla grupy II to: 14-18 marzec 2020 oraz 01-05 kwiecień 2020 r.

Wszystkie etapy programu szkolenia niezbędne do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego obejmują ponad 800 godzin dydaktycznych, w tym część wykładowo-warsztatowo-ćwiczeniowa – 644 godziny dydaktyczne.
o Wykład pt. „Założenia merytoryczne do STU” – 2 godziny dydaktyczne,
o Treningi psychologiczne – 100 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu dwóch sesji szkoleniowych po 50 godzin dydaktycznych każda,
o Zajęcia teoretyczne – 92 godziny wykładów dydaktycznych w formie e-learningu,
o Zajęcia warsztatowe – 450 godzin dydaktycznych w formie warsztatów.
o Staż kliniczny – 80 godzin dydaktycznych w czasie nie krótszym niż 10 dni,
o Superwizja kliniczna – 80 godzin dydaktycznych,

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA I EDYCJI SZKOLENIA
11.01.2020 r. do 11.07.2021 r.
- Zjazd nr 1 – Wykład inauguracyjny (2 godz.), zajęcia warsztatowe (16 godz.):
Grupa A: 11–12.01.2020 |
- Zjazd nr 2 – Treningi psychologiczne – trening interpersonalny (50 godz.):
Grupa I – 12-16.02.2020 | Grupa II – 14-18.03.2020
- Zjazd nr 3 – Treningi psychologiczne – trening intrapsychiczny (50 godz.):
Grupa I – 18-22.03.2020 | Grupa II – 01-05.04.2020

Zajęcia warsztatowe:
- Zjazd nr 4 (36 godz.) – Grupa A: 17–19.04.2020
- Zjazd nr 5 (36 godz.) – Grupa A: 22–24.05.2020
- Zjazd nr 6 (24 godz.) – Grupa A: 20–21.06.2020
- Zjazd nr 7 (36 godz.) – Grupa A: 11–13.09.2020
- Zjazd nr 8 (36 godz.) – Grupa A: 09–11.10.2020
- Zjazd nr 9 (36 godz.) – Grupa A: 06–08.11.2020
- Zjazd nr 10 (24 godz.) – Grupa A: 09–10.01.2021
- Zjazd nr 11 (36 godz.) – Grupa A: 05–07.02.2021
- Zjazd nr 12 (36 godz.) – Grupa A: 05–07.03.2021
- Zjazd nr 13 (36 godz.) – Grupa A: 09–11.04.2021
- Zjazd nr 14 (36 godz.) – Grupa A: 07–09.05.2021
- Zjazd nr 15 (36 godz.) – Grupa A: 11–13.06.2021
- Zjazd nr 16 (24 godz.) – Grupa A: 03–04.07.2021


Zajęcia Teoretyczne – realizowane w formie e-learningu:
– Wykłady przed zjazdem 4 (16 godz.) – dostępne 23.03.2020–16.04.2020
– Wykłady przed zjazdem 5 (13 godz.) – dostępne 27.04.2020–21.05.2020
– Wykłady przed zjazdem 6 (18 godz.) – dostępne 25.05.2020–19.06.2020
– Wykłady przed zjazdem 8 (18 godz.) – dostępne 14.09.2020–08.10.2020
– Wykłady przed zjazdem 10 (2 godz.) – dostępne 08.12.2020–08.01.2021
– Wykłady przed zjazdem 11 (5 godz.) – dostępne 11.01.2021–04.02.2021
– Wykłady przed zjazdem 12 (6 godz.) – dostępne 08.02.2021–04.03.2021
– Wykłady przed zjazdem 13 (3 godz.) – dostępne 08.03.2021–08.04.2021
– Wykłady przed zjazdem 14 (11 godz.) – dostępne 12.04.2021–06.05.2021

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.