INFORMACJE OGÓLNE / ADRES

„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. wraz z Śląską Fundacją Błękitny Krzyż tworzy struktury Błękitnego Krzyża w Polsce. Fundacja aktualnie jest największą ambulatoryjną placówką leczenia uzależnień na Śląsku, łącznie przyjmuje rocznie ponad 4 tys. osób.
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej, który jest jednym z czterech ambulatoryjnych ośrodków terapii uzależnień, posiada rekomendację KBdsPN do prowadzenia staży klinicznych.


„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. realizuje szkolenia w dziedzinie uzależnień od 2007 r., w tym Studium Terapii Uzależnień, które posiadało akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do prowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. W okresie od 2007 do 2017 r. przeprowadziliśmy16 edycji szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 597 osób.


Szkolenie będzie prowadzone w Ośrodku „Błękitnego Krzyża” w Pszczynie,
(ul. Paderewskiego 3, 43-200 Pszczyna), który posiada bazę wykładową i hotelową dla 50 osób. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Pszczyna jest miastem dobrze skomunikowanym z całym krajem (dworzec PKP, w tym Intercity; dworzec autobusowy). Istnieje możliwość odebrania uczestników szkolenia naszym transportem ( z dworca PKP i PKS).
Na terenie ośrodka znajduje się również Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu, dysponujący 10 miejscami a także Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w związku z czym studenci będą mieli możliwość na miejscu zaznajomić się ze sposobem funkcjonowania placówki terapeutycznej (stacjonarnej oraz ambulatoryjnej) oraz korzystać z kontaktów z pacjentami.


Formalności będą załatwiane w biurze Spółki „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o.
Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze (pon.–pt. od godz. 8.00 do 15.00).

Osoby odpowiedzialne
Kierownik programu:
lek. med. Roman Wojnar, tel. +48 501 031 702, roman.wojnar@bk-europe.pl
Nadzór merytoryczny nad programem szkolenia:
mgr Paweł Kołakowski, lek. med. Roman Wojnar, mgr Damian Zdrada.
Nadzór organizacyjny szkolenia:
mgr Dorota Wojnar, prezes Spółki