Pomoc Osobom w Konflikcie

Osoby w konflikcie


Konflikty, spory, sądzenie się… chyba nie ma osoby, która nie doświadcza stresu w tych sytuacjach. Co więcej, problemy związane z konfliktem rzutują na nasze ogólne samopoczucie, zdrowie, relacje z naszymi bliskimi. Niestety, nie zawsze unikniecie konfliktu jest możliwe, a emocje mu towarzyszące nie pozwalają na znalezienie wspólnej drogi porozumienia. Wtedy warto zwrócić się do osób, które, będąc bezstronne, pomogą podjąć komunikację na nowo i na nowych, pełnych szacunku zasadach. Mowa tu o mediacjach, które polegają na spotkaniu na neutralnym gruncie i rozmowie przeprowadzanej przy udziale i pomocy bezstronnego mediatora. Mediacje pozwalają na pozasądowe rozwiązywanie sporów.


Jeśli czujesz, że sytuacja konfliktowa, w której się znalazłeś lub znalazłaś jest nie do rozwiązania, a wszelkie dotychczasowe sposoby zawiodły, skontaktuj się z naszym Ośrodkiem Mediacji Błękitnego Krzyża. Zajmujemy się mediacjami głównie rodzinnymi (choć nie tylko). Bardzo często w sytuacjach okołorozwodowych, gdy pojawiają się trudności z umożliwianiem kontaktu dziecka z jednym z rodziców, potrzebna jest pomoc w unormowaniu kontaktów, tak aby dziecko miało dobry kontakt z obojgiem rodziców. Dziecko ma do tego prawo, jednak czasem dorośli wydają się o tym zapominać. Naszym celem jest pomóc w uregulowaniu tej sytuacji i towarzyszenie w sformułowaniu wspólnego planu wychowawczego. Przyświeca nam myśl, iż bez względu na okoliczności w jakich znaleźli się rodzice, dziecko jest zarówno mamy jak i taty.


Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Mediacji w Jaworzu (zakładka Ośrodek Mediacji).