Projekty obecnie realizowane (wybrane)

Dofinasowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
(środki w dyspozycji Ministra Zdrowia)

- Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym behawioralnie ich bliskim oraz rodzinom – od 2013 r.

- Projekty szkoleniowe dla terapeutów od 2014 r.

- Projekt naukowo-badawczy.

Dofinasowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Ministerstwo Sprawiedliwości)

- Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

Dofinasowania z Urzędu Miasta Bielsko-Biała

- Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne dla Pacjentów MOTU Bielsko-Biała,

- Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- Prowadzanie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Dofinasowania z Powiatu Pszczyńskiego

- Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec w 2016 roku

Dofinasowania z Miasta Ustroń

- Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Dofinasowania z Gminy Czechowice-Dziedzice

- Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Dofinasowania z Miasta Żywiec

- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień