Pomoc Prawna

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, nieodpłatna pomoc prawna świadczona w siedmiu punktach (Śląska Fundacja Błękitny Krzyż prowadzi 4 z nich) nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

UWAGA! Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 pod numerem  33/4971572.

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ  ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁĘKITNY  KRZYŻ”

Bielsko-Biała, ul.  Adama Mickiewicza 30 A  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  15.00 - 19.00
- wtorki  13.00 – 17.00
- środy  13.00 – 17.00
- czwartki  8.00  - 12.00
- piątki  13.00 – 17.00

Bielsko-Biała,  ul. Lipnicka 36  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  8.00 - 12.00
- wtorki  9.50 – 13.50
- środy  8.00 - 12.00
- czwartki  8.00 - 12.00
- piątki  8.00 - 12.00

Bielsko-Biała,  ul. Józefa Lompy 7  
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  9.00 - 13.00
- wtorki  14.00 - 18.00
- środy  9.00 - 13.00
- czwartki  9.00 - 13.00
- piątki  14.00 - 18.00

Bielsko-Biała,  Plac Opatrzności Bożej 18
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki  8.30 – 12.30
- wtorki  8.30 – 12.30
- środy  8.30 – 12.30
- czwartki  13.00 - 17.00
- piątki  8.30 – 12.30

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci Alkoholików


Jeśli dorastałeś lub dorastałaś w domu, w którym był obecny problem alkoholowy czy inne uzależnienie lub dysfunkcja, to może się zdarzyć, że w swoim dorosłym życiu napotykasz na rozmaite trudności w życiu osobistym i w relacjach z innymi. Mogą one wynikać z faktu, iż dorastałeś lub dorastałaś w bardzo ciężkich dla dziecka warunkach. Te trudności mogą dotyczyć nawiązywania relacji i trwania w nich, radzenia sobie z emocjami, przeprowadzania działań. Bardzo często tak się dzieje, gdyż sytuacje na jakie byłaś lub byłeś narażony w dzieciństwie wymagały od Ciebie zachowania, które wtedy Cię chroniło. Jednak w życiu dorosłym okazuje się, że tamta postawa nie pomaga w relacjach i życiu, a wręcz przeciwnie - powoduje problemy, a nawet uniemożliwia funkcjonowanie w dorosłym życiu, w relacjach z innym, zwłaszcza w związkach.


Jeśli często masz poczucie, że jesteś odludkiem, surowym sędzią dla samego siebie, nie potrafisz niczego doprowadzić do końca, odcinasz się od swoich uczuć, nie potrafisz przeżywać radości, Twoje poczucie własnej wartości jest niskie i szukasz jego potwierdzenia w oczach innych ludzi, a także czujesz się nadmierną odpowiedzialność za wszystko i wszystkich, to być może zmagasz się z syndromem DDA. A być może masz uczucie, że ciągle jesteś dzieckiem, że za nic nie odpowiadasz i na nic nie masz wpływu? Tak czy inaczej przeżycia z dzieciństwa utrudniają, jeśli nie umożliwiają zwykłe funkcjonowanie.


Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, uwolnić się od cienia trudnych przeżyć - zgłoś się do któregoś z naszych ośrodków w Bielsku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach, by porozmawiać ze specjalistą i uzyskać pomoc. Pozwól sobie pomóc!