Uzależnienie od substancji - etap pogłebiony

Etap terapii osób uzależnionych na etapie zaawansowanym

Psychoterapia grupowa na etapie zaawansowanym odbywa się po około 5-6 miesiącach terapii w ramach terapii podstawowej (Dzienny Oddział Odwykowy lub Grupa Wstępna I, a następnie Grupa Wstępna II). Plan pracy pacjenta na tym etapie ustalany jest w oparciu o dwutorową pracę, zarówno w ramach sesji psychoterapii indywidualnej z terapeutą prowadzącym i realizacji Osobistego Planu Terapii, jak również udziału w koedukacyjnej grupie terapeutycznej dla osób uzależnionych, która jest grupą o charakterze zamkniętym, co oznacza, że nie dołączają na tym etapie do grupy nowe osoby. Daje to możliwość głębszej pracy nad problemami własnymi pacjenta z uwagi na większą intymność w ramach grupy i poczucie więzi. Grupa, mając za sobą etap integracji i składając się z osób pomiędzy którymi wytwarzają się więzi daje możliwość wartościowej i efektywnej pracy nad zwiększaniem satysfakcji z własnego życia. Błędne jest stereotypowe myślenie że psychoterapia uzależnień to jest praca terapia skierowana na „oduczanie picia”, gdyż jest to tak naprawdę praca nad zmianą własnych schematów myślowych, emocjonalnych i zachowań, które do tej pory sprzyjały piciu, a po odbyciu pełnego cyklu terapeutycznego powinny sprzyjać satysfakcjonującemu życiu bez wspomagania się za pomocą środków o charakterze psychoaktywnym.
Psychoterapia grupowa na etapie grupy zaawansowanej opiera się głównie na pracy nad rozbrajaniem pozostałości po mechanizmach uzależnienia, które utrudniają funkcjonowanie w ramach głównych obszarów życia. Dzięki wyeliminowaniu tych destrukcyjnych schematów pacjent ma szansę poprawy poziomu satysfakcji z takich sfer życia jak rodzina, praca, sieć znajomych, a także pracować nad świadomością własnych oczekiwań i potrzeb, co pozwoli mu na wyznaczenie sobie celów krótko i dalekoterminowych służących rozwojowi. Etap podstawowy terapii skupia się głównie na poznawaniu umiejętności służących trzeźwieniu, natomiast etap zaawansowany pomaga nauczyć się żyć w trzeźwości jak pełnowartościowy człowiek, aby uzależnienie nie sprawiało, że człowiek czuje się inny i gorszy. Tematy realizowane na tym etapie dotyczą przede wszystkim:
- świadomości własnych potrzeb i konstruktywnych sposobów ich zaspokajania,
- świadomością własnych zasobów i deficytów i wykorzystaniem ich dla własnego rozwoju
- eliminowania kompulsywnych form radzenia sobie z emocjami na rzecz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi,
- reorganizacji ról społecznych i usprawniania funkcjonowania w ramach nich,
- odbudowywania tożsamości i pozytywnego obrazu własnej osoby
- nauki asertywnych postaw i zachowań w miejsce zachowań o charakterze uległym i asertywnym
- rozwijania zainteresowań i powrotu do konstruktywnych sposobów gospodarowania czasem wolnym,
- pracy nad szeroko rozumianą duchowością
- konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego,
- pracy nad nawiązywaniem pełnowartościowych relacji z innymi ludźmi i ich podtrzymywaniem
Poza wyżej wymienionymi tematami, w ramach zajęć grupowych wykorzystywane są elementy pracy na procesie i jest okazja obserwować bieżące trudności, które pacjent przejawia i zauważa u siebie w ramach interakcji z innymi członkami grupy. Ma okazje obserwować w jaki sposób zachowuje się w sytuacjach trudnych, jakie postawy są dla niego charakterystyczne w grupie, jak się z nimi czuje I ewentualnie co chciałby zmienić. Informacje zwrotne otrzymywane od terapeuty i innych członków grupy pozwalają na poszerzanie obrazu własnej osoby i konfrontowanie się z tym jak jesteśmy widziani przez innych.