Hostel dla uzależnionych od alkoholu

Pobyt w hostelu ma na celu zapewnienie miejsca zakwaterowania w chronionych warunkach mieszkalnych oraz udział w programie rehabilitacyjnym, nakierowanym na zwiększenie społecznych kompetencji i samodzielne funkcjonowanie osób uzależnionych. Oddziaływania obejmują również udział w profilowanym programie terapii z sesjami wsparcia psychospołecznego oraz w programie aktywizacji społecznej i zawodowej opartej o elementy terapii zajęciowej i ergoterapii (terapii pracą), jak również możliwość skorzystania z interwencji pracownika socjalnego.

W ramach treningu umiejętności realizowany jest trening zapobiegania nawrotom i trening budowania poczucia własnej wartości (w formie Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych) na etapie utrwalania zmiany.

Po przyjęciu i etapie wstępnym, pacjent bierze udział w społeczności mieszkańców ośrodka, grupie rozwoju duchowego, sesjach psychoterapii podtrzymującej, działaniach edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin. W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej pacjent bierze udział w interwencjach pracownika socjalnego, programie aktywizacji zawodowej opartej o terapię zajęciową i ergoterapię oraz treningach umiejętności życiowych m.in. zadań związanych z obsługą hostelu (prace porządkowe, dyżury w kuchni). Oprócz tego, pacjenci korzystają z badań diagnostycznych, leków oraz wyżywienia - samodzielnie przygotowują sobie posiłki oraz są odpowiedzialni za czystość w budynku i jego otoczeniu.
Do Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu przyjmowane są osoby z rozpoznanym zespołem uzależnienia od alkoholu (F10.2) oraz zespołem uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych w tym alkoholu (F19.2). Ponadto mogą być przyjmowane osoby o posiadające inną (dodatkową) diagnozę, w ramach realizowanych grantów. Długość pobytu ustalana jest indywidualnie. Podstawowy czas wynosi do 6 miesięcy. Leczenie jest bezpłatne, w ramach kontraktu z NFZ. Dopuszczamy możliwość przedłużenia pobytu w hostelu, zgodnie w wytycznymi PARPA do 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o ukończeniu co najmniej podstawowego programu terapii uzależnienia.
2. Uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Dowód osobisty oraz ewentualnie niezbędna dokumentacja medyczna.
4. Skierowanie od lekarza.

DSC 0072

DSC 0066DSC 0057DSC 0051DSC 0049DSC 0036DSC 0031nfz logo C kolor