Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Oferta ośrodka
Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych
• Dzienny Oddział Odwykowy – (10 tygodni)
• Cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny z terapeutą (12 – 14 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
Dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
• Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych – (10 tygodni)
• Grupa psychoedukacyjna (3 miesiące)
• Grupa zaawansowana (12 miesięcy)
W ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
• porady prawne
• porady doradcy finansowego
Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych
• Grupa terapeutyczna (6 miesięcy)
Dla osób uzależnionych od narkotyków
• Grupa wstępna – motywacyjna (2 miesiące)
• Grupa w Pogłębionym Programie Terapeutycznym (6 miesięcy)
Dla osób współuzależnionych
• Cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny z terapeutą (12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
• Cykl ambulatoryjny – grupy i spotkania indywidualne z terapeutą (12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
W trakcie trwania programu proponujemy również konsultacje indywidualne z terapeutą.
Pacjenci konsultowani są przez lekarza.
Podczas cyklu terapeutycznego oferujemy Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne.


Ponadto w Ośrodku odbywa się:
Grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików w piątki godz. 10.00
Grupa wsparcia Anonimowych Hazardzistów w środy godz. 17.00 [email protected]
Grupa wsparcia Anonimowych Seksoholików i Uzależnionych od Miłości.


Nasi terapeuci:
mgr Katarzyna Szarek - Specjalista Psychoterapii Uzależnień – kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
mgr Anna Skubis-Gilowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień - kierownik Dziennego Oddziału Odwykowego
mgr Iwona Stera - Specjalista Psychoterapii – kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
mgr Róża Kotowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Tomiczek - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Bryś - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Piotr Styks - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Rozumek-Michalska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Gryglak - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Dorota Galińska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Katarzyna Widera - Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Magdalena Kosińska-Szczerczowska - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Ewa Duda – Specjalista Terapii Uzależnień*
Marian Golda - Instruktor Terapii Uzależnień
Agnieszka Sady - Instruktor Terapii Uzależnień*
mgr Tomasz Dewódzki - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
* - w procesie certyfikacji


Nasi lekarze:
lek. med. Roman Wojnar - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Wiesława Pachnowska - Konior - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Ewelina Zalasek - Lekarz Psychiatra*
*w trakcie specjalizacji)


Pracownicy administracji:
mgr Iwona Hejduk
Julia Shun
Monika Jaworska

Kontakt:
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 79 83 - rejestracja
email: [email protected]

 

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).

W ośrodku realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Klauzula FRPH Prog