Konferencja 2019

Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie organizowane dzięki dofinansowaniu Gminy Bielsko-Biała:
Uzależnienia, przemoc, wykluczenie – jak skutecznie pomagać
osobom w życiowym kryzysie.
Konferencja nt. interdyscyplinarnej pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem, przemocą, wykluczeniem na podstawie doświadczeń instytucji
i organizacji pozarządowych z Bielska-Białej.
Wydarzenie obędzie się w dniach:
27-28 listopada 2019 r.
W Restauracji Wirtuozeria
przy ul. Pocztowej 39 w Bielsku-Białej.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej z Bielska-Białej.
tj.: pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pedagogów, psychologów, pracowników służby zdrowia, pracowników systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu oraz pracownicy instytucji i agend samorządowych i państwowych, reprezentanci Sądów Okręgowego i Rejonowego w tym także Sądu Rodzinnego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, MOPS-u, POIK-u, Służby Zdrowia, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych i mieszkańcy Bielska-Białej, w tym osoby i rodziny z problemem alkoholowym. Liczba uczestników konferencji to około 100 osób z terenu Gminy Bielsko-Biała.
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zapoznać się z klauzulą informacyjną na temat RODO, wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem mailowo, w celu dopełnienia formalności.
Klauzula:
Formularz

PLAN KONFERENCJI

27 listopada 2019 – środa

Godzina

Wykłady/warsztaty/panel dyskusyjny/grupy dyskusyjne

9.00-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15

Powitanie

10.15-10.55

Wykład: Zaburzenia psychiczne, uzależnienia a zachowania agresywne i przemoc. Cyberprzemoc

10.55-11.25

Przerwa kawowa

11.25-12.05

Wykład: Funkcjonowanie w Bielsku-Białej Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz możliwości oferty pomocowej MOPS w Bielsku-Białej dla rodzin i osób z problemem przemocy.

12.05-12.45

Wykład: Przemoc w rodzinie z perspektywy funkcjonariusza Policji.

12.45-13.45

Przerwa obiadowa

13.45-14.25

Wykład: Instytucja i procedura założenia Niebieskiej Karty: w jaki sposób zabezpiecza przed przemocą domową.

14.25-15.05

Wykład: Pojęcie przemocy: czym jest przemoc, kiedy się pojawia, jakie są jej rodzaje? Jak na problem przemocy odpowiada Wymiar Sprawiedliwości.

15.05-15.25

Przerwa kawowa

15.25-16.15

Panel dyskusyjny: Współpraca między instytucjonalna na rzecz pomocy osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy na terenie Gminy Bielsko-Biała

16.15-16.30

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 listopada 2019 - czwartek

Godzina

prezentacje/ grupy dyskusyjne

9.30-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30

Prezentacja: Formy pomocy i readaptacji dla sprawców przemocy oraz pomocy dla osób doświadczających przemocy: możliwości działań bielskich instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

10.30-11.00

Prezentacja: Działania pomocowe na rzecz osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy na terenie Powiatu Bielskiego.

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.00

Spektakl Grupa teatralna Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny” - Teatr Grodzki

12.00-12.30

Prezentacja: Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

12.30-13.00

Prezentacja: Przemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

13.00-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-15.20

Zajęcia warsztatowe (dyskusje w grupach): 4 grupy warsztatowe – tematyka do ustalenia

15.20-15.40

Przerwa kawowa

15.40-16.00

Wnioski z grup warsztatowych

16.00-16.15

Posumowanie i zakończenie konferencji

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji.

Plakat A4 Konfa 2019 online