REKRUTACJA/ANKIETA/OPŁATY

Instruktor terapii uzależnień:
– wykształcenie: co najmniej średnie (na podstawie świadectwa ukończenia szkoły),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/ wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.

Specjalista psychoterapii uzależnień:
– wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii lub filozofii (na podstawie dyplomu),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.

Zgłoszenia prosimy kierować
– osobiście – do biura spółki: ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze
– mailowo – na adres: szkolenia@bk-europe.pl
– telefonicznie – nr tel. 33/ 817-28-38; 502-021-963
– po akceptacji ankiety rekrutacyjnej, umowy i regulaminu szkolenia, kandydat uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (jest ona częścią opłaty szkolenia, bezzwrotną w razie rezygnacji studenta ze szkolenia) oraz jest zaproszony na rozmowę rekrutacyjną.

ankieta rekrutacyjna - pobierz .pdf

Opłaty
Koszty szkolenia:
Koszt merytoryczny szkolenia:
I część - 7.700,00* zł
II i III część – 2.500,00 zł (staż kliniczny 80 godz. i superwizja kliniczna 80 godz.)

Płatne w ratach:
1. I rata w wysokości 1.000,00 zł płatna przed rozpoczęciem szkolenia tj. do 10.01.2020 r.
2. System ratalny ustalany indywidualnie, zgodnie z zawartą umową.
Opłata rekrutacyjna – 300,00 zł
· Wliczona w koszty szkolenia.
· Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.

*Osoby, które podpiszą dokumenty związane ze szkoleniem i wpłacą I ratę do 31.12.2019 r. będą miały zniżkę w wysokości 700,00 zł.

Koszy pobytowe:
Koszty wyżywienia: 60,00 zł (śniadanie, serwis kawowy, obiad, kolacja)
Koszty noclegu (pokoje 2, 3 lub 4-ro osobowe):
30,00 zł od osoby w pokoju bez łazienki
50,00 zł od osoby w pokoju z łazienką

nr konta bankowego
Beskidzki Bank Spółdzielczy 30 8111 0009 2001 1700 4389 0001